ნებისმიერი ტრანზაქციაზე საკომისიო 0.00 ლარი
მოითხოვე სესხი SMS-ის საშუალებით
50%-მდე ფასდაკლება ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში
100 ლარიანი ვაუჩერი ყოველ კვირა
jQuery Slider
აირჩიე თანხა მაქსიმალური 700
აირჩიე ვადა 3-30 დღემდე
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი %
სესხის დაფარვის თარიღი
სესხის თანხა
ერთჯერადი საკომისიო
სულ დასაბრუნებელი თანხა
დამატებითი ინფორმაცია
cash24 არის შპს მისო „ისთ ვესთ კაპიტალის“ ბრენდი, რომლის მთავარ პროდუქტს წარმოადგენს სწრაფი, მარტივი და ყველაზე მოსახერხებელი ონლაინ სესხები.

cash24 დაარსდა 2012 წელს და დღეისთვის ის თბილისის ბაზარს სთავაზობს კომფორტულ სესხს ონლაინ რეჟიმში - დღე-ღამის ნებისმიერ დროს, როცა ფული ჭირდებათ!

cash24 მომხმარებელს სთავაზობს პლასტიკურ ბარათს, რომელზეც მისთვის სასურველ ნებისმიერ დროს შეუძლია გაიაქტიუროს სასურველი თანხა 50 – 700 ლარის ოდენობით!

ჩვენი მომხმარებელი თავად ირჩევს თანხის დაბრუნების ვადას 3 – 30 დღის ფარგლებში და თავადვე აკონტროლებს დასაბრუნებელი თანხის ოდენობას!

მომხმარებლის მიერ თანხის მოთხოვნა ხდება cash24-ის მარტივი და კომფორტული ონლაინ აპლიკაციის - სესხის კალკულატორის მეშვეობით, ასევე 24 საათიანი სატელეფონო და SMS აქტივაციის სერვისით.

მოთხოვნილი სესხი ზუსტად 1 წუთში გააქტიურდება cash24-ის მიერ მომხმარებლისთვის საჩუქრად გადაცემულ პლასტიკურ ბარათზე, რომლის ვადაა 5 წელი. ბარათი სრულიად უფასოა და მომსახურების საკომისიო არის 0!

ბარათზე ასახული თანხის განაღდება მომხმარებელს შეუძლია საქართველოს ნებისმიერ ტერიტორიაზე - თიბისი ბანკის და ვითიბი ბანკის ბანკომტებში. ასევე, ბარათის გამოყენება შესაძლებელია უნაღდო ანგარიშსწორების გზით - იმ მაღაზიებში და მომსახურე ობიექტებში, სადაც დგას თიბისი ბანკის ან ვითიბი ბანკის ტერმინალები.

რაც მთავარია, cash24-ს აქვს თანხის განაღდების და დაფარვის ნულოვანი საკომისიო.

შპს მისო „ისთ ვესთ კაპიტალი“ (cash24) რეგისტრირებულია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ, ს/კ 404952226.

ჩვენი იურიდიული მისამართია: ამბროლაურის ქ. #166/2/37, თბილისი, საქართველო. ტელ: (032) 2 40 24 24.

ჩვენი მომხმარებლის მინიმალური ასაკი არის 21 წელი და უნდა შეეძლოს შემოსავლის დადასტურება ხელფასის ცნობის ან საბანკო ამონაწერის მეშვეობით.

პირველი სესხი მომხმარებელს შეუძლია აიღოს 300 ლარის ოდენობით, მეორე სესხი - 500 ლარის ოდენობით, ხოლო მესამე სესხი - 700 ლარის ოდენობით.

სესხზე ყოველთვიური საპროცენტო განაკვეთი იცვლება აღებული თანხის და ვადის მიხედვით. სესხის მაქსიმალური თანხის მაქსიმალური ვადით (700 ლარი 30 დღით) აღების შემთხვევაში წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი არის 248.55 %, ხოლო ყოველთვიური საპროცენტო განაკვეთია 20,71 %.

Cash24-ის ყველა პროცედურა გამჭვირვალეა და განთავსებულია ჩვენს ვებ-გვერდზე. ყველა მომხმარებელი მოწმდება საკრედიტო ისტორიის და შემოსავლების კუთხით. სესხის დროულად დაბრუნების შემთხვევაში მომხმარებელს ეზრდება შემდგომი სესხით სარგებლობის ლიმიტი ჯერ 500 ლარამდე, ხოლო შემდეგ - 700 ლარამდე.

თუ მომხმარებელი დროულად ვერ ფარავს თანხას, მას შეუძლია გადავადებისთვის გასაზღვრული და ხელშეკრულებაში მითითებული საკომისიოს გადახდის შემდეგ, ისარგებლოს თანხის გადავადების სერვისით.

ვადაგადაცილების შემთხვევაში ხდება მომხმარებლის სატელეფონო ინფორმირება და ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე სესხზე ირიცხება სესხის ნარჩენი ძირით სარგებლობის საკომისიო და პირგასამტეხლო ხელშეკრულებაში მითითებული ოდენობით.

სესხის ვადაგადაცილებამ შესაძლოა ნეგატიური გავლენა მოახდინოს მომხმარებლის საკრედიტო ისტორიაზე.