დისკონტ კლუბი
cash 24 club
პროდუქტები
 

სესხის კალკულატორი

აირჩიე თანხა
მაქსიმალური 700 ლარი
 • 50
 • 100
 • 200
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
-
+
300-დან 500 ლარამდე
მე-2 სესხის შემთხვევაში
700 ლარამდე
მე-3 სესხის შემთხვევაში
აირჩიე ვადა
3-30 დღემდე
-
+
3
5
10
15
20
25
30
x

გადავადების პირობები

სესხის ნარჩენი ძირის თანხა 7 დღიანი გადავადების საკომისიო 15 დღიანი გადავადების საკომისიო
50 - 100 5 ლარი 10 ლარი
101-200 9 ლარი 19 ლარი
201- 300 15 ლარი 31 ლარი
301- 400 20 ლარი 44 ლარი
401- 500 26 ლარი 56 ლარი
501- 600 32 ლარი 69 ლარი
601- 700 38 ლარი 81 ლარი

მომხმარებელს უფლება აქვს მოითხოვოს სესხის ვადის გაგრძელება მრავალჯერ, სესხის დაფარვის ვადის დადგომამდე მინიმუმ 1 დღით ადრე და საჭიროა გადაიხადოს გადავადების საკომისიო.

სესხით სარგებლობის ვადის გადაცილების შემთხვევაში მომხმარებელი კარგავს გადავადების უფლებას.

დაბრუნება

თანამშრომლობის ეტაპები

 • დარეგისტრირდით ჩვენს
  ვებ გვერდზე

 • მოითხოვეთ სესხი
  on-line რეჟიმში

 • დაფარეთ სესხი თქვენთვის მოსახერხებელი გზით

 • სესხის დაფარვა

  • TBCPAY
  • EXPRESS PAY
  • საქართველოს ბანკი, თიბისი ბანკი,
   ქართუ ბანკი, BTA Bank
 • კონტაკტი

  • Email INFO@CASH24.GE
  • SKYPE infocash24
  • Phone 2402424
  • Facebook Cash24